Kontaktinfo

Postadresse
Kragerøvassdragets Grunneierlag
Gjerdeveien 8
3766 Sannidal

E-post
Tlf 35987825

           VASSDRAGET OG REGULERING 

              

Kart over vassdraget                                                                                                                 

 

Kragerøvassdraget, Telemark, har sine øverste kilder øst for Fagerlihei (911 moh.) på grensen mellom Drangedal og Kviteseid og renner gjennom Drangedal der den danner en rekke store sjøer, Bjorvatn (78 moh.), Oseidvatn, Øvre Toke og Nedre Toke, Rørholtfjorden (alle tre 60 moh.).Utløpet fra Nedre Toke heter Lundereidelva, lenger nede Kammerfosselva, og faller ut i Kilsfjorden vest for Kragerø. Hele fallet nedenfor Nedre Toke er utbygd i fire kraftverk, Dalsfoss, Tveitereidfoss, Vafoss og Kammerfoss, med samlet installert ytelse 14,7 MW; til dette kommer Suvdøla kraftverk i øvre del av vassdraget med 4,4 MW. Samlet nedbørfelt 1206 km2.      

Fra utløpet av Toke og ned til elva møter havet nedstrøms Kammerfoss er det 5 kraftanlegg, området er også preget av industri knyttet til elva. Industrien har vært i hovedsak sagbruk og tresilpingsindustri.

 

 

KRAFTVERKENE

 

 

 

Dalsfoss kraftverk

Er det øverste kraftverket og ble bygget ca. 1906, reguleringsdammen er utløpet på Toke. Kraftverket har en bruttofallhøyde på 16,2 meter.

Reguleringshøyden for Toke er 4, 60 meter, reguleringsgrensen avleses på Merkebekk magasinmerke.

Manøvreringen av Tokemagasinet er styrt gjennom et manøvreringsregelement.

Brev fra NVE om tolking av regelementet.

Konsesjonvilkår for Dalsfoss, Tveitreidfoss og Langfoss (Solumsfossen).

 

Tveitereidfoss kraftverk

Kraftverket ligger ca. 5 km. nedstrøms Dalsfoss kraftverk. Ble bygget 1954-1955. Har en brutto fallhøyde på 9,0 meter.

 

Langfoss kraftverk

Kraftverket ligger ca. 7,5 km nedstrøms Dalsfoss kraftverk. ble bygget 1954-1955. Har en bruttofallhøyde på 7,7 meter.

 

Vafos kraftverk

Satt i drift 1954. Her foregår i dag også produksjon av slipmasse av tømmer. Bruttofallhøyde: 13 meter.

 

Kammerfoss krafverk

Kraftverket ligger ca. 9,5 km nedstrøms Dalsfoss, og ca. 2 km fra utløpet til havet. Bygget midt på 1950 tallet. Bruttofallhøyde 6,0 meter.

Konsesjonsvilkår for Kammerfoss

 

Oversiktkart over kraftverkene.